شركت ابر وباد فلات در سال 1376 با هدف مشاوره در خصوص چيدمان و خدمات تامین نيروي انساني ، افزايش بهره وري و ارائه متدهاي روز در زمينه برآورد آحاد پيمانها و كارشناسي و پياده سازي سيستم هاي مديريتي تاسیس گردید و در این راستا حوزه فعالیت خود را به ارائه سایر خدمات عمومی نظیر خدمات اداري - پشتيباني ، تامين نيروي انساني مورد نياز جهت امور دبيرخانه ، كارگزيني ، اپراتوري كامپيوتر و تلفن ، نامه بري ، نگهباني از اماكن، تعمير ونگهداري تاسيسات ، نظافت ، نگهداري فضاي سبز،انجام امور آموزشي و مشاوره ، خدمات فنی و تاسیساتی و خدمات ریلی و فرودگاهی گسترش داد این شرکت طی سالهای متمادی بسبب عملکرد مثبت خود در زمینه انجام مطلوب خدمات و رعایت قوانین کارگری و ارج نهادن به منزلت کارگران این قشر  زحمتکش، موفق به اخذ تایید صلاحیت و رتبه بندی وزارت کار و همچنین تقدیرنامه های بسیار از کارفرمایان گردیده است.